Ποιοι ήμαστε; Πού αποσκοπούμε ;

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων δημιουργήθηκε από Συλλόγους Πελοποννησίων, από όλη την Ελλάδα, που συναποφάσισαν να αναλάβουν κοινή δράση. Αφορά σε όλους τους Συλλόγους των Πελοποννησίων της Διασποράς . Πυρήνες της Ομοσπονδίας μας είναι οι κατά τόπους Σύλλογοι των Πελοποννησίων και αυτό προκειμένου να συνομιλούμε με όλους τους καταγόμενους από την Πελοπόννησο, αδιακρίτως τοπικής καταγωγής.

Σε ποιους απευθυνόμαστε; Ποιοι είναι οι σκοποί μας;

Η Ομοσπονδία μας απευθύνεται σε όλους τους Πελοποννήσιους και σε όλους τους Έλληνες, φίλους της Πελοποννήσου. Σκοπός μας είναι, εκτός από τη σύσφιξή των μεταξύ μας σχέσεων και τη μεταξύ μας αλληλοβοήθεια και αδελφοσύνη , η ανιδιοτελής προσφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα μας και στους πελοποννήσιους παντού στον Κόσμο.

Μας απασχολούν η ανάπτυξη , η προβολή και η πρόοδος της ιδιαίτερης μας πατρίδας και η προκοπή των συμπατριωτών μας . Επιθυμούμε να συμβάλουμε και εμείς , με στοχευόμενες δράσεις, στην γενικότερη πρόοδο του λαού της Πελοποννήσου . Η ιστορία, ο πολιτισμός – παραδοσιακός. λαϊκός αλλά και ο σύγχρονος πολιτισμός, είναι στη σφαίρα των ενδιαφερόντων μας και η συνολική ανάπτυξη, οικονομική , κοινωνική και περιβαλλοντική του τόπου μας καθώς και η διοικητική του ανασυγκρότηση , είναι στις προτεραιότητές μας.

Επίσης, αποσκοπούμε στην ενίσχυση των σχέσεων και των αμοιβαίων καλών αισθημάτων μεταξύ των μελών των τοπικών κοινωνιών στις οποίες ζούμε, με την Πελοπόννησο και τους πελοποννήσιους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την προβολή και ανάπτυξη όλων των διοικητικών ενοτήτων της Πατρίδας μας και επίσης συμβάλλουμε στη σφυρηλάτηση της Εθνικής μας Ενότητας.

Η δράση μας δεν είναι πολιτική, ούτε αποσκοπεί στην επίτευξη επιμέρους πολιτικών στόχων. Αντιθέτως, αγκαλιάζουμε όλους τους Πελοποννήσιους αδιακρίτως και στοχεύουμε στο γενικό καλό όλων και ολόκληρης της Πελοποννήσου, ως γεωγραφικής περιοχής.

 

 


Αρχική